pomoc społeczna


PCPR PLESZEW, PCPR Pleszew, Powiatowe Centrum pomocy rodzinie, pomoc społeczna, pcpr

PCPR Pleszew, Powiatowe Centrum pomocy rodzinie, pomoc społeczna, pcpr

POINTS: 10950
 
 

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej - pomoc społeczna

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej - jest wojewódzk?samorządow?jednostk?organizacyjn? powołan?w celu realizacji zada?Samorządu Województwa Mazowieckiego w zakresie polityki społecznej.

POINTS: 10115
 
 

Psycholog Poznań, psychoterapia, pomoc społeczna - CPISP

Psycholog Poznań - psychoterapia, szkolenia biznesowe, pomoc społeczna szkolenia.

POINTS: 10090
 
 

Dom Pomocy Społecznej Nowa Dęba | DPS Nowa Dęba | pomoc społeczna Nowa Dęba

Dom Pomocy Społecznej w Nowej Dębie dla osób przewlekle somatycznie chorych to placówka zapewniająca całodobową opiekę i pobyt ('stały lub okresowy).

POINTS: 10060
 
 

ŚDS, SDS, Środowiskowe Domy Samopomocy w Polsce, sds24.pl, śds24.pl, ogólnopolski katalog śds

Środowiskowy Dom Samopomocy, SDS, ŚDS, sds24.pl, Pomoc Społeczna, Niepełnosprawni, Rehabilitacja, sds, sds, dps, Domy Pomocy Społecznej, Terapia, Psychoterapia, praca socjalna, Gerentologia

POINTS: 7000
 
 

Internetowa księgarnia prawnicza 1ksiazkiprawnicze.com.pl :: księgarnia wysyłkowa, książki prawnicze :: Książki prawnicze

Internetowa księgarnia prawnicza 1ksiazkiprawnicze.com.pl Twoja księgarnia wysyłkowa. Nowości. Bestsellery, Testy aplikacyjne, książki prawnicze, księgarnia prawnicza, Z wielu kategorii takich jak Bestsellery, Aplikacje prawnicze, Podręczniki prawa, Prawo enegetyczne, Kodeksy prawo procesowe, Poradniki prawa, Wymiar sprawiedliwości, Kodeksy prawo materialne, Prawo międzynarodowe i UE, Kodeksy...

POINTS: 5575
 
 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudniku nad Sanem

Ośrodek Pomocy Społecznej, Rudnik nad Sanem, pomoc społeczna, świadczenia rodzinne

POINTS: 5380
 
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielnie

Pomoc społeczna, pomoc niepełnosprawnym, zasiłki, dodatki - zapraszamy na stronę Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chmielnie, gops chmielno

POINTS: 5290
 
 
zabezpieczenie przed robotami = tylko 10 stron w jednej kategorii


©